eng | ua

Український інститут соціальних
досліджень імені Олександра Яременка,
як правонаступник Українського
інституту соціальних досліджень,
є незалежною науково-дослідною організацією,
створеною групою українських науковців у 1991 році.
Зареєстрований як громадська організація.

Основні напрями діяльності Інституту:

  • здійснення фундаментальних та пошукових наукових соціологічних та соціальних досліджень з актуальних проблем сучасного українського суспільства; 
  • проведення моніторингу соціальної політики; 
  • вивчення та аналіз інтересів, настроїв, орієнтацій, потреб населення; 
  • проведення різнопланових маркетингових досліджень. 

Окремий напрям діяльності Інституту – багатоаспектна ефективна робота з вивчення соціальних настроїв різних категорій населення країни. Найбільш значущими і великомасштабними соціологічними дослідженнями були такі: «Громадська думка населення України: соціальне самопочуття та політичні орієнтації» (проводиться щоквартально, при цьому кожного pазу опитується 2000–3000 респондентів у всіх областях України); моніторингове опитування молоді України (опитується 1800 респондентів в основних регіонах України); «Дослідження ринку України. Вивчення споживача» (щоквартально, опитується 2000 респондентів в основних регіонах України); «Профілактика проявів вживання алкоголю i наркотиків у 15-16-рiчних пiдлiткiв» (опитано 6800 респондентів у 1995 році та 10 000 респондентів у 1999 році); лонгiтюднi проекти «Життєвий шлях молоді» (опитано 8000 респондентів) та «Молода сім’я України 90-х» (опитано 2000 сімей); «Зайнятість, безробіття та приховане безробіття у великих містах України» (опитано 4450 дорослих респондентів у 1705 сім’ях); «Зайнятість та прибутки в міських домашніх господарствах України» (опитано 5400 дорослих респондентів у 2015 сім’ях); «Підприємницькі орієнтації населення України» (опитано 3000 респондентів); «Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень» (опитано 2000 респондентів), «Вибори-98: електоральні настрої населення»; «Вибори-99: електоральні настрої населення», «Вибори-2002: електоральні настрої населення»; «Вибори–2004: електоральні настрої населення» (відслідження електоральних настроїв населення проводилося шляхом щомісячних загальнонаціональних опитувань, а також проведення в день виборів exit-pool біля виборчих дільниць); «Вибори–2006: електоральні настрої населення» (відслідження електоральних настроїв населення проводилося шляхом щомісячних загальнонаціональних опитувань, а також проведення в день виборів exit-pool біля виборчих дільниць).
За десять років діяльності колектив Українського інституту соціальних досліджень взяв участь у реалізації понад 250 наукових проектів і програм, серед них такі комплексні програми, як «Соціальні проблеми сім’ї, жінок, молоді та дітей», «Державна політика у сфері поліпшення становища сім’ї, жінок та дітей», «Соціальний захист сім’ї, жінок, молоді та дітей у сучасних умовах», «Сім’я, жінки, молодь і діти в умовах формування ринкових відносин», «Сільська родина», «Трансформація державної системи опіки над дітьми», «Молодь - за здоровий спосіб життя», «Проблеми формування і соціального захисту молодої сім`ї», «Соціальна підтримка дітей з особливими потребами», «Духовність та громадянська позиція населення сучасної України», «Ціннісні орієнтації та духовний світ сучасної молоді», «Політичні орієнтації та електоральні настрої населення України», “Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні”.
Особливу увагу фахівці УІСД приділяють дослідженню проблем здоров‘я та розвитку дітей та молоді, серед найбільш масштабних та значущих проектів, реалізованих за участю УІСД такі: «Ціннісні орієнтації та духовний світ сучасної молоді», «Трансформація державної системи опіки над дітьми», «Соціальна підтримка дітей з особливими потребами», «Розвиток дітей раннього віку», «Розробка національної політики в сфері реалізації прав дітей, які живуть з ВІЛ»; міжнародні проекти: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Молодь за здоров’я–2», «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді», «Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин» та інші.
Для реалізації широкого кола завдань в Інституті створені та функціонують: Центр соціологічних досліджень; Центр політичного аналізу і прогнозування; Центр формування здорового способу життя молоді; Центр аналізу соціальних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу та груп ризику.
Окремо маємо наголосити на багатогранній та ефективній діяльності Центру соціологічних досліджень Інституту. Працівники Центру глибоко засвоїли основні форми соціологічних методик та технологій виміру і збору соціальної інформації: масові моніторингові опитування населення та молоді; визначення та опитування цільових аудиторій; експертні опитування спецiалiстiв, що займаються проблемою, яка досліджується; неформалізовані, глибинні інтерв’ю; проведення групових сфокусованих інтерв`ю (фокус-груп) тощо. Розгалужена мережа інтерв’юерів Інституту створена в усіх обласних центрах, АР Крим, м. Києві, існує майже 15 років та нараховує більше 600 осіб.
Крім науково-дослідних підрозділів у структурі Інституту створені: видавничо-редакційний та бібліотечно-інформаційний центри. Інститут має представництва в усіх обласних центрах України. Інститут також є засновником та видавцем наукового журналу “Український соціум”.
Український інститут соціальних досліджень неодноразово виконував дослідження на замовлення Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, міністерств та відомств. Науковці Інституту брали участь у розробці проекту Декламації «По загальні засади державної молодіжної політики в Україні», проекту Декларації «Про загальні засади державної політики стосовно сім’ї та жінок в Україні», проектів законів України «По сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «По альтернативну (невійськову) службу», «По органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх», «По молодіжні та дитячі громадські організації», «Про соціальну роботу з молоддю та дітьми в Україні», проектів Концепцій поліпшення становища жінок в Україні, сімейної політики в Україні, проекту Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004–2008 рр. Співробітники Інституту щорічно беруть участь у підготовці Державних доповідей про становище дітей, про становище сімей в Україні, щорічної доповіді Президентові України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні.
Багато наукових, навчальних, видавничих програм Інститут реалізує спільно з ученими Німеччини, Канади, США, Франції, Великої Британії, Швеції, Росії та інших країн. Ряд міжнародних проектів Український інститут соціальних досліджень здійснив за підтримки Дитячого фонду ООН, Програми UNAIDS, Міжнародної організації праці, Міжнародної організації міграції, Британської Ради, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Генерального директорату з людських ресурсів, освіти, профпідготовки і молоді Комісії Європейського Співтовариства, Міжнародного фонду «Відродження», Канадського агентства міжнародного розвитку, Канадського товариства міжнародної охорони здоров`я, Шведської ради з інформації про алкоголь і наркотики (CAN), Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Каpл-Аpнольд фонду (ФРH), Фонду Конрада Аденауера (ФРH), деяких інших міжнародних і зарубіжних структур. 

Корпоративні парнери
Журнал "Український соціум"
Агентство маркетингових досліджень
Громадська організація “Інститут дитинства”
Державний інститут проблем сім’ї та молоді
Центр "Соціальний моніторинг"

КЛІЄНТИ І ЗАМОВНИКИ
Співробітництво з державними, громадськими, комерційними, іноземними та міжнародними організаціями.
Замовниками і споживачами продукції інституту є працівники органів державної влади всіх рівнів, починаючи від Адміністрації Президента України і до районних державних адміністрацій, фахівці соціальної сфери країни, зокрема центрів соціальних служб для молоді, лідери та активісти політичних партій, громадських організацій, представництва іноземних та міжнародних організацій і компаній, волонтери, науковці, всі, хто цікавиться складними питаннями становлення українського суспільства.

НАШІ ОСНОВНІ ПАРТНЕРИ І ЗАМОВНИКИ:

ВІТЧИЗНЯНІ:
Асоціація прийомних сімей України.
Верховна Рада України.
Державний комітет статистики України.
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Державний комітет України у справах сім`ї та молоді.
Державний центр боротьби зі СНІД.
Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України.
Державний центр соціальних служб для молоді.
ДП “Лізоформ - Україна”
Інститут соціології НАН України.
Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України.
Інститут хірургії та трансплантології АМН України
Міжнародна кадрова академія
Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла страда – Україна”
Міністерство освіти і науки України
Міністерство охорони здоров`я України
Міністерство фінансів України
Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова.
Обласний центр соціальних служб для молоді Одеської обласної державної адміністрації.
Обласний центр соціальних служб для молоді Харківської обласної державної адміністрації.
Рада з вивчення продуктивних сил НАН України.
Регіональні недержавні жіночі організації.
Соціальна служба для молоді Київської міської державної адміністрації.
СП ООО “ММІ Україна”
Український державний центр соціальних служб для молоді.
Український національний комітет молодіжних організацій.
Український фонд соціальних інвестицій
Український центр політичного менеджменту.
Університет внутрішніх справ МВД України (м.Харків).
Управління у справах сім`ї та молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Управління у справах сім`ї та молоді Запорізької обласної державної адміністрації.
Управління у справах сім`ї та молоді Київської міської державної адміністрації.
Управління у справах сім`ї, молоді та туризму Донецької обласної державної адміністрації.
Харківський інститут соціальних досліджень.

ЗАРУБІЖНІ:
Британська Рада.
Всесвітній банк
Всесвітня організація охорони здоров’я
Європейська дитяча благодійна організація.
Інститут молоді (м. Москва).
Канадське агентство міжнародного розвитку
Канадське товариство міжнародної охорони здоров`я.
Карл-Арнольд Фонд (ФРН)
Лондонська школа гігієни та тропічної медицини Лондонського університету (Великобританія).
Міжнародна організація міграції
Міжнародна фінансова корпорація
Міжнародне Бюро Праці.
Міжнародний фонд “Відродження”
Німецький інститут молоді (м. Мюнхен).
Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
Програма ООН – СНІД (UNAIDS).
Регіональне Бюро Євразія Всесвітнього Скаутського Бюро.
Фонд Еберта (ФРН)
Фонд Конрада Аденауера (ФРН)
Центр соціальної дії Університету Де Монфорт (Великобританія).
Шведської ради з інформації про алкоголь і наркотики (CAN)


Адреса Інституту:
Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка,
вул. Панаса Мирного, 26 (блок А), оф. 101 а-б
м. Київ, Україна
01011
тел./факс: (+38044) 501-5075, 501-5076
e-mail:
info@uisr.org.ua
web:    http://www.uisr.org.ua
Український Iнститут Соцiальних Дослiджень (C) 2005